+373 (60) 720-648 +373 (79) 200-995

Ce este "Knowhow"

Noi suntem un nou centru de instruire în domeniul dezvoltării capacităţilor de comunicare.Prestăm servicii de învăţare a limbilor străine, atît pentru copiii de vîrsta preşcolară, cît şi pentru elevi, adolescenţi şi maturi.

grupele

Grupele se formează conform nivelului (care se va stabili în procesul testării orale) şi în conformitate cu vîrsta elevului.Mai jos veţi găsi denumirile grupelor şi indicii de vîrstă: - Copii foarte mici (3-6 ani) - Copii mici (6-8 ani) - Copii mari (8-12 ani) - Adolescenţi (12-16 ani) - Maturi ( de la 16 ani)

Adulți

Pentru instruirea limbii se folosesc manualele Oxford şi Cambridge din anul 2015 - 2017, acreditate de Sistemul Unic European. Metodicele pe care le folosim sunt o combinare a cinci metode de instruire modernă, ulterior denumită Abordarea naturală de învăţare a limbii. Conform acestei metode, nu este necesară traducerea şi este potrivită cît pentru vorbitorii de română, cît şi pentru vorbitorii de rusă. Folosirea strictă a limbii învăţate creează o atmosferă profundă, generează gîndirea în această limbă, ajută la depăşirea barierei de limbă şi formarea abilităţilor de comunicare care pregăteşte studentul pentru situaţii reale şi modalitatea de înlocuire a cuvintelor limbilor necunoscute sau uitate, etc.

Planificarea orei se orientează spre conceptul SVP(Studentul Va Putea).Acest lucru înseamnă că la sfîrşitul lecţiei, persoana care învaţă va fi capabilă să reproducă gramatica, cuvintele sau transformările care i - au fost predate la oră.

Adolescenţi

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup. Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă. Cursul conține ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor scriere, teste de verificare, ascultare, limba cotidiană, lecţii video, lecţii despre cultura popoarelor, lecţii de literatură.

Copii

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup. Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă. Cursul conține ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor de lectură, vorbire, scriere, ascultare, lecţii de comunicare, de cultură. Începînd cu nivelul trei de instruire, lectura extensivă este o parte obligatorie a cursului (secvențe din literatura clasică, modernă în limba engleză originală).

Copii foarte mici

A învăţa un copil cu vîrsta de 3 – 5 ani înseamnă să te joci cu el. Tot ceea ce fac elevii reaminteşte un show cu schimbare de acţiuni care durează o lecţie. Copiii de această vîrstă nu sunt capabili să rămînă concentraţi pentru mult timp, ei sunt într-un continuu proces de descoperire a noului, vor să se mişte, să atingă totul, să degusteze. Le oferim pe deplin această posibilitate sub supravegherea profesorului care le îndreaptă interesul în direcţia necesară. Pe parcursul orei copii cîntă, dansează, fac proiecte, se mişcă, ascultă istorioare şi dezvoltă abilităţi de bază, doar că în limba engleză. Din experienţă, aceste grupuri sunt cele mai gălăgioase şi necesită cea mai mare atenţie din partea învăţătorului şi din acest motiv în grup nu sunt admiși mai mult de 4 copii.