+373 (60) 720-648 +373 (79) 200-995

Engleza Corporativă

În ce constă avantajul Limbii Engleze Corporative pentru compania Dvs.?- Colaboratorii Dvs.nu vor pierde timpul pentru drumul parcurs la centrul de instruire, acest lucru permiţîndu - le să folosească mai mult timp pentru interesele companiei Dvs.- Acest fapt Vă permite să stabiliţi locul, ora şi să limitaţi durata cursului în dependenţă de necesităţile companiei.- Toate rezultatele colaboratorilor Vă vor fi prezentate.Acest lucru vă va permite să fiţi martori la evoluţia şi progresul lor, stabilind nivelul de instruire a fiecăruia.- Limba Engleză Corporativă este una din metodele lui Tim Bilding.Metodă bazată pe comunicare, lucrul în perechi sau în grup, metode interactive cu folosirea brainstorming - ului, dezbaterilor, prezentări, proiecte, ce vor promova team building - ul şi apropia personalul.- Oferirea posibilităţii de învăţare a limbii pentru personal este o demonstrare a grijii pentru creşterea personală şi profesională a fiecărui angajat, ceia ce va avea ca consecinţă o legătură durabilă dintre angajat şi managementul companiei.

Detalii

Prelungire curse (saptamini) 8-13
Numărul studenților în grupă 3-12
Durata lecției (min) 90-120
Inspectorii pentru cursa