Despre tehnica

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup.

Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă.

Cursul conține ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor scriere, teste de verificare, ascultare, limba cotidiană, lecţii video, lecţii despre cultura popoarelor, lecţii de literatură.

Despre învățătură

Pentru instruirea limbii se folosesc manualele Oxford şi Cambridge din anul 2015 - 2017, acreditate de Sistemul Unic European. Metodicele pe care le folosim sunt o combinare a cinci metode de instruire modernă, ulterior denumită Abordarea naturală de învăţare a limbii. Conform acestei metode, nu este necesară traducerea şi este potrivită cît pentru vorbitorii de română, cît şi pentru vorbitorii de rusă.

Folosirea strictă a limbii învăţate creează o atmosferă profundă, generează gîndirea în această limbă, ajută la depăşirea barierei de limbă şi formarea abilităţilor de comunicare care pregăteşte studentul pentru situaţii reale şi modalitatea de înlocuire a cuvintelor limbilor necunoscute sau uitate, etc.

Planificarea orei se orientează spre conceptul SVP(Studentul Va Putea). Acest lucru înseamnă că la sfîrşitul lecţiei, persoana care învaţă va fi capabilă să reproducă gramatica, cuvintele sau transformările care i - au fost predate la oră.

Despre noi

Noi suntem un nou centru de instruire în domeniul dezvoltării capacităţilor de comunicare. Prestăm servicii de învăţare a limbilor străine, atît pentru copiii de vîrsta preşcolară, cît şi pentru elevi, adolescenţi şi maturi.

Vă propunem şase Nivele Internaţionale de învăţare a Limbii Engleze(A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2), conform Sistemului Unic European.

Distribuirea pe nivele şi vîrste se desfăşoară în conformitate cu acelaşi Sistem Unic European şi este direcţionată pe dezvoltarea şi învăţarea a 4 abilităţi de limbă: Ascultarea + Citirea + Scrierea + Vorbirea.

Înainte de începerea orelor, Vă oferim o testare necesară şi gratuită. Acest lucru ne va permite să stabilim nivelul potrivit pentru Dvs.şi să vă încadrăm în grupul corespunzător vîrstei împreună cu recomandările personale ale părinţilor.