Corporativă

În ce constă avantajul Limbii Engleze Corporative pentru compania Dvs.?

- Colaboratorii Dvs. nu vor pierde timpul pentru drumul parcurs la centrul de instruire, acest lucru permiţîndu - le să folosească mai mult timp pentru interesele companiei Dvs.

- Acest fapt Vă permite să stabiliţi locul, ora şi să limitaţi durata cursului în dependenţă de necesităţile companiei.

- Toate rezultatele colaboratorilor Vă vor fi prezentate. Acest lucru vă va permite să fiţi martori la evoluţia şi progresul lor, stabilind nivelul de instruire a fiecăruia.

- Limba Engleză Corporativă este una din metodele lui Tim Bilding. Metodă bazată pe comunicare, lucrul în perechi sau în grup, metode interactive cu folosirea brainstorming - ului, dezbaterilor, prezentări, proiecte, ce vor promova team building - ul şi apropia personalul.

- Oferirea posibilităţii de învăţare a limbii pentru personal este o demonstrare a grijii pentru creşterea personală şi profesională a fiecărui angajat, ceia ce va avea ca consecinţă o legătură durabilă dintre angajat şi managementul companiei.

Prețul (lei) Prețul se discută
Durata în săptămână Prețul se discută
Durata o lecție (min) Prețul se discută
Număr de lecții Prețul se discută
Numărul studenților Prețul se discută
Numărul de nivele Prețul se discută