Copii

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup.

Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă.

Cursul conține ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor de lectură, vorbire, scriere, ascultare, lecţii de comunicare, de cultură. Începînd cu nivelul trei de instruire, lectura extensivă este o parte obligatorie a cursului (secvențe din literatura clasică, modernă în limba engleză originală).

--- romanian text here ---

La baza lecțiilor stă instruirea interactivă sau procesul de joc. Jocurile sunt pe roluri,în funcție de situație, competitive, artistice, creative, narative sau muzicale și toate sunt direcționate spre aprofundarea în mediul lingual cu folosirea materialului didactic:manuale, carduri, video și audio etc.

Prețul (lei) 850-900
Durata în săptămână 2
Durata o lecție (min) 60-90
Număr de lecții 8
Numărul studenților 9
Numărul de nivele 6