Pre-Intermediate

Vorbire

Veți putea să vă cereți scuze, să promiteți, să luați apeluri, să folosiți construcții și cuvinte mai complicate, să invitați, să confirmați și să respingeți informații, să vă plângeți, să vorbiți despre trecut, prezent și viitor.

Gramatica

Subject questions, Past Simple, Past Continuous, have to/ had to/must/mustn’t/ should/shouldn’t, Present Perfect, Future Simple, to be going to, comparatives and superlatives, first conditional, Present and Past Passive, relative clauses, reported speech, second conditional.

Vocabular

1500-2000 de cuvinte, formarea cuvintelor, verbele frazale, expresii, călătorii, probleme, bani, legături de cuvinte, articole, adjective de spectru larg, muncă și educație.

Prețul (lei) 900
Durata în săptămână 2
Durata o lecție (min) 90
Număr de lecții 8
Numărul studenților 9
Numărul de nivele 6