Adulți

Instruirea pentru studierea limbii străine se face după metoda Communicative Approach, care este orientată la dezvoltarea abilităților de socializare. Aici structurile gramaticale și vocabularul tematic se memorează prin drilling și se folosesc practic în comunicare, care este prioritară la orice lecție, conform Sistemului European Unic de studiere a limbilor.

Alte principii ale metodei comunicative sunt:

— Elevul începe a vorbi de la prima lecție

— Se pune accentul pe accuracy și fluency, adică vorbirea fluentă, dar și corectă în acelaș timp

— În procesul de studiere se folosesc materiale didactice moderne și autentice

— Timp de o lecție elevul trece prin 3 etape: engagement(implicare), study(învățare) și activation(utilizare).

Dezvoltarea vorbirii, scrisului, citirii și recunoașterea auditivă decurge paralel, iar evaluarea tuturor abilităților se face după fiecare dintre cele 5 semestre, pentru o mai bună definire a reuștei(cu o performanță de trecere de 75%).

O caracteristică definitorie a politicii CCE Know How este lipsa temelor pentru acasă și evaluarea activității discipolului după fiecare lecție.

Prețul (lei) 800
Durata în săptămână 2
Durata o lecție (min) 90
Număr de lecții 8
Numărul studenților 5-7
Numărul de nivele 6