Copii mici

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup.

Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă.

Cursul conține ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor de lectură, vorbire, scriere, ascultare, lecţii de comunicare, de cultură.

Prețul (lei) 750
Durata în săptămână 2
Durata o lecție (min) 45-60
Număr de lecții 8
Numărul studenților 9
Numărul de nivele 3